Giới thiệu về chúng tôi


Bằng khát vọng tiên phong cùng với chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, Lương Minh phấn đấu trở thành Công ty Thương mại dịch vụ có uy tín hàng đầu miền Bắc nói riêng và toàn Việt Nam nói chung.

Xây dựng thành công chuỗi các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp góp phần tạo nên vị thế thương hiệu Việt, thể hiện niềm tự hào con cháu Lạc Hồng với các nước trong khu vực và trên trường quốc tế ...


Xem thêm